martes, 25 de octubre de 2011

Existeix el present, o nomès el passat i el futur?

Albert Recasens, David Girol, Ariadna Mercadé.

Aquesta foto mostra un clar exemple de la pregunta que hem escollit,
el rellotge de sorra representa com es veu, que hi ha un passat (part
de baix) i un futur (part de dalt), present no n'hi ha. El fons és de
color blanc i esta fet amb un llançol per afegir'hi un toc "celestial"
perque es un tema una mica complicat. Els tomàquets mostren un altre
exemple del temps, el que està bé, representa el passat i el que està
florit representa el futur i el pas del temps.

No hay comentarios:

Publicar un comentario