domingo, 25 de septiembre de 2011

FEM FOTOGRAFIES FILOSÒFIQUES!!

El treball és obligatori i cal fer-lo en grups mixtes de quatre persones també de manera obligatòria. Cal lliurar còpia impresa (Data màxima de lliurament 21 Octubre) i una altra còpia per mail (Data màxima de lliurament 21 Octubre); al blog reunirem totes les fotografies i els peus de foto.

Format: Pel que fa al peu de la fotografia: Arxiu word. Font Arial. Cos 12. Pel que fa al format de les fotografies ha de ser JPEG no superior a 600 kb; qualsevol dubte o qüestió podeu adreçar-vos a professor i a l’equip de suport.

Blog: Hi haurà un blog, al qual intentarem que es pugui accedir des de la pàgina web de l’institut, on s’aniran penjant les fotografies filosòfiques i es podran afegir comentaris. De moment, podeu anar fent un cop d’ull a http://blocs.xtec.cat/filoconvocatoria/ (allà hi ha penjada la informació de la convocatòria d’enguany i, més interessant encara, links amb la resta de participants que ens poden donar idees i estimular les neurones)
Aquesta activitat està vinculada a la CINQUENA MOSTRA DE FOTOFILOSOFIA. Us copio l’inici de la convocatòria que també teniu al blog anteriormente citat. Per tal de celebrar la Jornada Mundial de la Filosofia de 2011 (UNESCO, 18 de novembre) es convoca per quarta  vegada la Mostra de fotofilosofia. Volem enriquir el pensament filosòfic a secundària tot aprofitant la creativitat de l’alumnat i cercant noves formes de col·laboració entre els departaments Filosofia dels INS. L’objectiu de la Mostra és aplegar “espurnes de pensament” fetes per alumnes de secundària expressades en una fotografia digital acompanyada d’un títol en forma de pregunta vinculada a la filosofia.
Aquesta activitat es focalitza en el Tema 1 del curs: El saber filosòfic i vol posar imatges a les diverses preguntes que es fa la filosofia. Transformar les paraules en imatges, per fer-les més potents, per tal que tinguin més ressò, per fer que el pensament comenci pels ulls... en definitiva, per mantenir activa la nostra capacitat de sentir curiositat.

CONVOCATÒRIA DE LA CINQUENA MOSTRA DE FOTOFILOSOFIA

Per tal de celebrar la Jornada Mundial de la Filosofia de 2011 (UNESCO, novembre) es convoca per cinquena  vegada la Mostra de fotofilosofia. Volem enriquir el pensament filosòfic a secundària tot aprofitant la creativitat de l’alumnat i cercant noves formes de col·laboració entre els departaments Filosofia dels IES. L’objectiu de la Mostra és aplegar “espurnes de pensament” fetes per alumnes de secundària expressades en una fotografia digital acompanyada d’un títol en forma de pregunta vinculada a la filosofia.