domingo, 25 de septiembre de 2011

FEM FOTOGRAFIES FILOSÒFIQUES!!

El treball és obligatori i cal fer-lo en grups mixtes de quatre persones també de manera obligatòria. Cal lliurar còpia impresa (Data màxima de lliurament 21 Octubre) i una altra còpia per mail (Data màxima de lliurament 21 Octubre); al blog reunirem totes les fotografies i els peus de foto.

Format: Pel que fa al peu de la fotografia: Arxiu word. Font Arial. Cos 12. Pel que fa al format de les fotografies ha de ser JPEG no superior a 600 kb; qualsevol dubte o qüestió podeu adreçar-vos a professor i a l’equip de suport.

Blog: Hi haurà un blog, al qual intentarem que es pugui accedir des de la pàgina web de l’institut, on s’aniran penjant les fotografies filosòfiques i es podran afegir comentaris. De moment, podeu anar fent un cop d’ull a http://blocs.xtec.cat/filoconvocatoria/ (allà hi ha penjada la informació de la convocatòria d’enguany i, més interessant encara, links amb la resta de participants que ens poden donar idees i estimular les neurones)
Aquesta activitat està vinculada a la CINQUENA MOSTRA DE FOTOFILOSOFIA. Us copio l’inici de la convocatòria que també teniu al blog anteriormente citat. Per tal de celebrar la Jornada Mundial de la Filosofia de 2011 (UNESCO, 18 de novembre) es convoca per quarta  vegada la Mostra de fotofilosofia. Volem enriquir el pensament filosòfic a secundària tot aprofitant la creativitat de l’alumnat i cercant noves formes de col·laboració entre els departaments Filosofia dels INS. L’objectiu de la Mostra és aplegar “espurnes de pensament” fetes per alumnes de secundària expressades en una fotografia digital acompanyada d’un títol en forma de pregunta vinculada a la filosofia.
Aquesta activitat es focalitza en el Tema 1 del curs: El saber filosòfic i vol posar imatges a les diverses preguntes que es fa la filosofia. Transformar les paraules en imatges, per fer-les més potents, per tal que tinguin més ressò, per fer que el pensament comenci pels ulls... en definitiva, per mantenir activa la nostra capacitat de sentir curiositat.

Per començar, cal que us amareu de saber filosòfic. Els apunts, exercicis i documents de classe, llibre de text. internet, i la conversa o debat entre els membres del grup us ajudaran a fer-ho.

Als blogs de la resta d’instituts i en les anteriors edicions de la Mostra de fotofilosofia podeu trobar moltes idees, molts suggeriments, però feu-los servir com a estímul, no pas com a model a copiar o seguir, les idees més ben parides seran aquelles que surtin de la vostra imaginació.

Ara cal que trieu quines preguntes voleu il·lustrar/fotografiar i que comenci la pluja d’idees sobre com fer-ho. No us agobieu, és normal que les bones idees es facin esperar i no surtin a la primera. Val la pena programar diferents trobades i curtes que no pas intentar resoldre-ho tot en una. Aquest treball no és de fer molta feina de cop sinó de fer feina de formigueta.

Per últim caldrà fer les fotografies, editar-les si és necessari, i escriure els peus de foto. El peu de la fotografia ha de contenir el títol (en forma de pregunta, atractiu, incitant, suggeridor, motivador, engrescador), el tipus de fotografia, i el nom dels components del grup. A quina disciplina o disciplines filosòfiques la situarieu? Explicació de la pregunta que la imatge il·lustra: un mínim desenvolupament de la pregunta que la faci suggerent i cinc cèntims explicant dels motius que us han dut a triar-la. No més enllà de dotze línies (Arial 12) ni menys de vuit línies. Es demana una correcció ortogràfica exquisida, ja que no tenir-la pot fer baixar la nota del treball fins a 2 punts.

Tipus de fotografia (és indiferent si són en B/N o en Color):
A)   Fotografies del natural: A la foto el fotògraf no ha introduït cap modificació a l’escena ni un cop pressa la fotografia. Capta la realitat tal com és.
B)   Fotografies preparades: El fotògraf prepara l’escena; fa una fotografia artificial. Un cop presa la fotografia no s’edita ni es modifica amb l’ordinador.
C)  Fotografies editades: La fotografia, preparada o del natural, és modificada amb programes informàtics de retoc.

Quantes fotografies cal presentar? Tres, tenint en compte que han de ser de dos tipus de fotografies diferents, com a mínim. Es poden presentar quatre imatges, però caldrà que incloguin els tres tipus de fotografies

Aquesta activitat es farà coincidir amb el Dia Mundial de la Filosofia el 18 de Novembre del 2011. Aquell dia a l’Institut intentarem aprofitar per fer una exposició i difondre la Filosofia entre la resta de l’alumnat.

Per representar a l’Institut Ramon de la Torre a la Cinquena Mostra de Fotofilosofia es formarà un jurat (oportunament s’anunciarà la seva composició). Una part dels vots del jurat tindran en compte les votacions dels alumnes.

Què es valorarà per fer la puntuació? Tot! El risc, l’originalitat, la dedicació, les preguntes i els peus de foto, l’enginy, l’entusiame dipositat a la feina, el conjunt de les fotografies presentades, l’impacte visual, la relació entre la pregunta i la imatge, la puntualitat, la varietat de temàtiques i estils, la coherència, el grup mixte, i la capacitat de superar entrebancs.

Bona feina i Click!! Clik!! Clik!! Clik!!...

No hay comentarios:

Publicar un comentario